COMUNICAT DE PRESĂ

FINALIZAREA PROIECTULUI „SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD – VEST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021- 2027 PE DOMENIILE MOBILITATE URBANĂ, REGENERARE URBANĂ PENTRU MUNICIPII (ALTELE DECÂT REȘEDINȚE DE JUDEȚ) ŞI ORAȘE, CENTRE DE AGREMENT/BAZE TURISTICE (TABERE ȘCOLARE) ȘI INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE DE TURISM, INCLUSIV OBIECTIVELE DE PATRIMONIU CU POTENȚIAL TURISTIC (2D)”, COD SMIS 143479

Parohia Greco-Catolică Șurdești anunță finalizarea proiectului implementat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest intitulat “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) şi orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479 cu finanţare prin POAT 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a fost pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest.

Obiectivul specific al proiectului a fost asigurarea capacităţii la nivel regional de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile:

– mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe;

– regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe;

– centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare);

– infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic.

Rezultate aşteptate: 81 documentaţii tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pentru domeniile:

– mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe;

– regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe;

– centre de agrement/baze turistice (tabere şscolare);

– infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic.

Beneficiar: Parohia Greco-Catolică Șurdești în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Nr. și dată contract de finanțare: 1.1.149/01.11.2021

Valoarea totală a proiectului: 30.790.555,61 lei

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 30.416.763,95 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 25.791.097,82 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 4.043.959,95 lei

Durata proiectului: 42 luni, respectiv de la 01.08.2020 până la 29.12.2023

Parohia Greco-Catolică Șurdești a beneficiat de sprijin pentru întocmirea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții <<Restaurare, consolidare și punere în valoare a bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” și a utilităților anexe, sat Șurdești, nr. 115, 118, com. Șișești, jud. Maramureș>>:

Obiectivul general al proiectului vizează impulsionarea dezvoltării locale durabile a localității Șișești și câștigarea unei poziții importante în ierarhia destinațiilor preferate pentru turism, prin conservarea, protejarea, amenajarea și adaptarea uzului public și turistic a uneia dintre cele mai importante atracții cultural-turistice din localitate, generând astfel puternice efecte economice, sociale și culturale în întreaga regiune Nord-Vest.

Obiectivele specifice al proiectului constau în:

consolidarea, restaurarea și conservarea monumentului istoric – Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Șurdești, comuna Șișești, județul Maramureș, înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric și în deplină concordanță cu viața comunitară și religioasă, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială, educativă;

promovarea și valorificarea potențialului turistic și cultural a monumentului istoric – Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Șurdești, comuna Șișești, județul Maramureș, prin diverse activități de informare, marketing și promovare turistică completate de activitatea de digitizare, în vederea creșterii atractivității turistice/creșterii circulației turistice a/la monumentul istoric și a/în comuna Șișești, județul Maramureș.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 828.597,00 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 704.307,45 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 107.717,61 lei

Prin sprijinul acordat Parohia Greco-Catolică Șurdești în parteneriat cu ADR Nord-Vest proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei Prioritare 1: O.S. 1.1. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020. Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa contact@bisericadelemnsurdesti.ro.